Pages

लसावी व मसावी यादी पध्दत

🔹 *!! लसावि व मसावी यादी पद्धत !!* 🔹        *लसावी /मसावी*
        ==================

▪ *लसावी काढण्याची यादी पद्धत ...* ▪

*उदाहरणार्थ - 5, 9 चा लसावी काढा*.

5 व 9 चा पाढा लिहुयात....
हा पाढा लिहताना....
*दोन्ही पाढ्यात कोणता अंक समान येतो ते पहा....!*

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, *45*

9, 18, 27, 36, *45*

दोन्ही पाढ्यात पहिल्यांदा 45 अंक सारखा आला,

*म्हणून 5 व 9 चा लसावी 45*

तोंडी पद्धत आहे ही लसावी काढायची
आता आपण पाहुयात....

▪ *मसावी...!* ▪

24 , व 60 चा मसावी काढा ?

24 व 60 कोणत्या पाढ्यात येते हे शोधा....

24 - पुढील पाढ्यात येत
    - 1, 2, 3, 4, 6, 8, *12*, 24

60 पुढील पाढ्यात येते ...
  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, *12*, 15 , 20, 30, 60

दोन्ही संख्या कोणत्या पाढ्यात येतात....

त्या दोन्ही पाढ्यातील...
*12* हा सर्वात मोठा पाढा आहे.

म्हणून 24 व 60 चा *मसावी - *12* होय


No comments:

Post a comment