Pages

वर्ल्ड वाईड वेब (www)               💻 *वर्ल्ड वाईड वेब*💻

• 📼 *(WWW) ला वेब असेही म्हणतात. सन १९९० मध्ये टीम बर्नर्स ली यांनी (www) वेब तयार केले. सन १९९० मध्ये टीम बर्नर्स ली आणि रॉबर्ट कॅलो यांनी (CERN) येथे वेब ही संकल्पना विकसित केली. इंटरनेट म्हणजे केबल किंवा केबलरहित जोडणीने तयार झालेले. संगणकाचे जाळे होय. तर या जोडणीच्या मदतीने वर्ल्ड वाईड वेब ही सेवा पुरविली जाते. वेब मुळेच इंटरनेट हे प्रसिध्दीस आले.*

• 📼इंटरनेटवरील माहिती ही वापरकर्त्यांना योग्य पध्दतीने उपलब्ध व्हावी आणि हाताळता यावी यासाठी HTML या संगणकीय भाषेचा उपयोग करण्यात आला. HTML या संगणकीय भाषेमुळे वेब पेजेस तयार करुन त्यामध्ये कमीत कमी आकाराच्या फाईल्सच्या माध्यमातुन अधिकाधिक मजकुर, आकृत्या, चलतचित्रे वापरकर्त्यांना देता येऊ लागले. किंवा उपलब्ध करुन देता आले. त्याचप्रमाणे एका वेब पेजवरील माहिती हे दुसर्या वेवपेजवरील माहितीशी जोडली जाते त्यालाचा हायपरलिंक असे म्हणतात.

📼१) वेब पेज- www साठी तयार केलेली डॉक्युमेंट्स म्हणजेच वेबपेजेस होय. वेबपेजेसमध्ये मजकुर, प्रतिमा, ध्वनी, चलतचित्रे समाविष्ट असतात.

📼२) *डोमेन नेम-*

• 📼 *आज बेबसाईटच्या क्षेत्राप्रमाणे पूढीलप्रमाणे डोमेन नेम वापरले जातात. (त्यात संस्थेवर आधारित)*

१) .com- Commercial - व्यापारी संघटना

२) .net- Network - नेटवर्क संघटना

३) .gov- Government - सरकारी संघटना

४) .edu- Education - शैक्षणिक संघटना

५) .mil- Military - सैनिक संघटना

६) .org- Organization - सेवाभावी संघटना

७) .int- International - आंतरराष्ट्रीय संघटना

• भौगोलिक स्थान किंवा राज्य यावर आधारित

.in- India

.au- Australia

.us- United States

.uk- United Kingdom

.cn- China

.jp- Japan

.ca- Canada

.np- Nepal

*☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵*

No comments:

Post a comment