Pages

गणित शाॅर्ट ट्रिक्स

🌎 *!! गणित शॉर्ट ट्रिक्स !!* 🌎


*1) 1 ते 1 9 पर्यंतच्या संख्येची सरासरी काय असेल?*
त्याच एक सोप सूत्र- = n+1/2

=> ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 19+1/2 =10


*2) एक प्रकारचा प्रश्न आहे ज्यामध्ये संख्यांमध्ये बराबर फरक आहे, ज्याला सलग संख्येची श्रृंखला म्हणतात, त्यांची सरासरी सांगितले जाते*
जसे -5, 8, 11, 14, 17 ......... 47 सरासरी मिळवा,
त्याची सरासरी प्राप्त करण्यासाठी खूप सोप सूत्र आहे, हे लक्षात ठेवा
= प्रथम क्रमांक + अंतिम संख्या /2

=> 47 + 5/2

= 26 उत्तर

*3) प्रथम 5 सम संख्येची सरासरी घ्या*
सूत्र = (n + 1) = 5 + 1 = 6

*पण विषम संख्या सरासरी दिले तर*
मग उत्तर = n = 5


No comments:

Post a comment