Pages

सरपंचानी गावाच्या विकासासाठी किती अनुदान घेतले ते पहा.

तुमच्या गावातील सरपंचानी गावासाठी किती अनुदान गावाच्या विकासासाठी घेतले आहे त्या बद्दल link var click kara


1 प्रथम वर्ष टाका

 2 राज्य

 3 जिल्हा

 4 तालुका

 5गावचे नाव Get Report la click करा

या link वर क्लिक करा http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport
http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport


या लिंक वर क्लिक करा.


No comments:

Post a comment